Debata: „Oddziały przygotowawcze – nowe rozwiązanie dla szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji”

Kiedy: 17 października, godz. 17.30

Gdzie: Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54, Warszawa (wejście od strony Pl. Hallera)

Organizator: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Od niedawna szkoły mają możliwość organizowania w szkołach oddziałów przygotowawczych dla uczennic i uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki (podstawa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 września 2016 r., Dziennik Ustaw, poz. 1453). Jest ono zgodne z rekomendacjami wielu organizacji pozarządowych oraz szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji.

W trakcie debaty, wraz z zaproszonymi gośćmi, poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:
– Na jakie potrzeby szkół odpowiada to rozwiązanie?
– Jak może ono przyczynić się do lepszego wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji?
– Jak będzie wdrażane w praktyce?
– Jakie są doświadczenia w stosowaniu podobnych rozwiązań w Polsce i za granicą?

W debacie wezmą udział:
– Pani Barbara Skaczkowska – radca ministra w Departamencie Strategii i Spraw Międzynarodowych MEN. [do potwierdzenia]
– Pani Krystyna Starczewska – założycielka i wieloletnia dyrektorka I Społecznego Liceum „Bednarska” oraz Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej w Warszawie. Inicjatorka „klas przygotowawczych” dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.
– Pani Elżbieta Mieszkowska – dyrektorka Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, do której uczęszcza wiele dzieci mieszkających w pobliskim ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku.

Debata ma charakter otwarty (wstęp wolny). Ze względów organizacyjnych zachęcamy jednak do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Dzięki niemu będziemy mogły przygotować odpowiednią liczbę materiałów drukowanych i publikacji dla wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Anną Górską: agorska@ffrs.org.pl lub Agnieszką Kozakoszczak: akozakoszczak@ffrs.org.pl, tel. +48 (0) 796 378 925.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo tutaj.