Polityka prywatności

Witamy na stronie https://solidarnizuchodzcami.pl (“Serwis”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny (“Odwiedzających”), którzy odwiedzają ją bez dokonywania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu dokonywania transakcji biznesowych na Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez solidarnizuchodzcami.pl (łącznie ” Usługi”) („Uprawnieni klienci”).

“Dane osobowe”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenie społeczne numer i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie obejmują informacji gromadzonych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Od naszych Autoryzowanych klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i rozmiar zasobów reklamowych, które Autoryzowany klient zamierza kupić lub Sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe dostarczone im przez Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako linki w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje informacje umożliwiające identyfikację osoby?

Używamy informacji umożliwiających identyfikację osoby, aby dostosować Witrynę, oferować odpowiednie usługi oraz spełniać żądania kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać wiadomości e-mail do Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów o możliwościach badań lub zakupów i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z przedmiotem Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe, aby kontaktować się z Odwiedzającymi i Autoryzowanymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji. .

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe dotyczące Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Autoryzowanych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i dostawcom zewnętrznym. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osoby?

Informacje umożliwiające identyfikację osób gromadzone przez solidarnizuchodzcami.pl są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników solidarnizuchodzcami.pl za wyjątkiem wykorzystania w sposób wskazany powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Autoryzowani Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji od nas i/lub naszych dostawców i agencji stowarzyszonych lub kontaktować się z nimi, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcją lub kontaktując się z nami pod adresem

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego przekazuje witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający powraca.

Czy w Witrynie są używane pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Używamy plików cookie, aby uzyskać informacje o preferencjach naszych Gości i wybranych przez nich usługach. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Autoryzowanego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed skorzystaniem z https://solidarnizuchodzcami.pl, z tą wadą, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie informacyjnej o plikach cookie.

W jaki sposób solidarnizuchodzcami.pl wykorzystuje dane logowania?

solidarnizuchodzcami.pl używa danych logowania, w tym między innymi adresów IP, dostawców usług internetowych i typów przeglądarek, w celu analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i korzystania przez użytkownika oraz zbierania szerokich informacji demograficznych.

Jacy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do Danych Osobowych Od Gości i/lub Autoryzowanych Klientów na Stronie?

solidarnizuchodzcami.pl nawiązał i będzie wchodzić w partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu poznania podstaw oceny Autoryzowanych klientów pod kątem kwalifikowalności do świadczenia usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje ich gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnianie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z prawem. Ujawnimy informacje umożliwiające identyfikację osoby w celu wykonania nakazu sądowego, wezwania sądowego lub wniosku organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również informacje umożliwiające identyfikację osoby, gdy jest to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Gości i Autoryzowanych klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy znają naszą politykę i praktyki bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym nadano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Informacje poufne, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania służącymi do ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych podlegają błędom, manipulacjom i włamaniom i nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnieni Klienci w przypadku takich zdarzeń.

W jaki sposób Goście mogą poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach umożliwiających identyfikację osoby?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji Danych Osobowych na ich temat lub poprawienia wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@solidarnizuchodzcami.pl

Czy Odwiedzający może usunąć lub dezaktywować informacje umożliwiające identyfikację osobistą zebrane przez Witrynę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Autoryzowanym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji informacji umożliwiających identyfikację osoby z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego może być niemożliwe bez zachowania pewnych informacji szczątkowych. Osoba, która poprosi o dezaktywację danych osobowych, zostanie usunięta z tych informacji, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Są to streszczone prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych protection

Prawo dostępu
Prawo do sprostowania
Prawo do usunięcia
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Prawo do wycofania zgody

Co się stanie, jeśli zmieni się polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Odwiedzających i Autoryzowanych klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację, o których ujawnienie wcześniej zażądał odwiedzający lub upoważniony klient, skontaktujemy się z takim gościem lub upoważnionym klientem, aby umożliwić takiemu gościowi lub upoważnionemu klientowi zapobieżenie takie ujawnienie.

Spinki do mankietów:

https://solidarnizuchodzcami.pl zawiera linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że po kliknięciu jednego z tych linków przechodzisz do innej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, do których prowadzą linki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

Dzielić