PROJEKCJA FILMÓW DOKUMENTALNYCH O MIGRANTACH/TKACHDYSKUSJA

Zapraszamy na projekcję filmową oraz dyskusję poświęconą migrantom/migrantkom mieszkającym w Polsce.

„Miniony rok poddał ciężkiej próbie międzynarodowy system odpowiedzi na kryzysy i masowe przymusowe przesiedlenia ludzi, który okazał się zdecydowanie niewystarczający. Więcej osób niż kiedykolwiek od zakończenia II wojny światowej zostało przesiedlonych lub zmuszonych do życia na uchodźstwie”. Tym zdaniem rozpoczyna się ostatni raport Amnesty International .

15 października obchodzimy Dzień Solidarności z Uchodźcami. Dziś jak nigdy przedtem stawiamy sobie pytania dotyczące tego jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość w tych trudnych czasach. Coraz więcej aktów niezrozumienia dla inności. Coraz więcej wśród nas braku akceptacji, braku empatii. Jak wygląda rzeczywistość osób, które przyjechały do naszego kraju?

Seria filmowa „Narracje Migrantów”, ukazuje życie osób, które z różnych przyczyn trafiły do Polski, przechodzą proces aklimatyzacji i starają się funkcjonować w naszym społeczeństwie. To próba ukazania ich wewnętrznej walki „gdzie należą”. Filmy będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat relacji rodzinnych, społecznych w kontekście migracji oraz kształtowania się tożsamości kulturowej osób z doświadczeniem migracji.

Filmy z serii ”Narracje Migrantów” zostały stworzone przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). Więcej informacji o serii oraz o FRS na stronie Fundacji.

Dzielić