WYSTAWA PLAKATÓW W POZNAŃSKIM SCHOOL OF FORM

Wystawa zwycięskich prac w międzynarodowym studenckim konkursie na plakat o uchodźcach w Europie!

Studenci uczelni artystycznych i projektowych z całego świata pod opieką profesorów pracowali nad plakatami na temat uchodźców.  Do konkursu przystąpiły 32 szkoły z całego świata. Każda uczelnia, która zgłosiła udział w konkursie, zobowiązała się do wystawienia zwycięskich prac po ogłoszeniu wyników. Wystawy w szkołach stanowią jednocześnie nagrodę w konkursie.

Na Konkurs wpłynęło blisko 500 zgłoszeń z Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Kanady, Czech, Ekwadoru, Francji, Niemiec, Chin, Węgier, Iranu, Litwy, Holandii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Stanów Zjednoczonych.

Konkurs został zorganizowany przez nieformalną grupę Chlebem i Solą – Polacy dla uchodźców.

Dzielić